Na stiahnutie

 


V prípade, že sa nemôžete zúčastniť na riadnom zhromaždení Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka, môžete splnomocniť ďalšiu osobu, ktorá Vás môže na tomto zhromaždení zastúpiť.

Splnomocnenie formulár na stiahnutieV prípade, že máte záujem o prenájom pôdy na nasledujúcom odkaze sa nachádza návrh nájomnej zmluvy z roku 2014

Nájomná zmluva č…../2014