Elektronické pozvánky

V prípade, že chcete aby Vám boli pozvánky zasielané elektronickou podobou, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledujúceho formulára, ktorý zaznamená meno (Meno a priezvisko podielnika) a emailovú adresu, na ktorú budu zasielané elektronické pozvánky.

Pri časti “Meno” uviesť MENO A PRIEZVISKO PODIELNIKA

Formulár pre elektronické pozvánky

 Potvrdením zasielania elektronických pozvánok “tlačidlo: Zasielať pozvánky e-mailom” dávam dobrovoľný súhlasím so spracovávaním osobných údajov pre potreby služby v rozsahu: meno a priezvisko podielnika, e-mailová adresa, za účelom získavania elektronických správ služby elektronickej pozvánky, po dobu nevyhnutne potrebnú (maximálne 5 rokov).

Po zaslaní prvého e-mailu je potrebné ešte aktivovať túto službu prostredníctvom linku v tomto e-maily.

Môže sa stať, že táto správa je priradená do SPAMU, preto skontrolujte aj SPAM.