Dražba dreva 3.4.2020

Vec : Ponuka dreva na predaj.

 

ZMLaP ponúka na predaj ihličnaté drevo formou verejnej dražby.

Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 3.4.2020 na odvoznom mieste Rudinka – JRD o 15,00 hod.,

Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo sm  na OM JRD Rudinka cca 120  m3                                                                                              

  • Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby
  • Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM

Ponúkaná  bude cena za 1 m3 predávaného dreva čerstvého a suchého.

K vyvolávacej cene bude výška prihodenia  min. 0,50 €/m3.

Víťazí najvyššia ponúknutá cena. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty.

                                                                                                                                 

Ing. Ján Ďurec

Rudinka 30.3.2020