Ponuka dreva na predaj – 1.7.2021

ZMLaP ponúka na predaj ihličnaté drevo formou verejnej dražby.
Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 1.7.2021 na OM Rudinka – JRD pri senníku o 15,30 hod.,
Údaje o predmete dražby : OM JRD :- ihličnaté drevo sm cca 230 m3 (suché 127 m3, čerstvé 102 m3)
OM Kúty : ihličnaté drevo sm cca 54 m3 ( suché 42 m3, čerstvé 12 m3/

  • Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby
  • Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM
    Ponúkaná bude cena za 1 m3 predávaného dreva samostatne : sm suché, sm čerstvé, .
    Víťazí najvyššia ponúknutá cena. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP a potom
    môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na
    odvozné dĺžky alebo sortimenty.

Ing. Ján Ďurec