Ponuka dreva na predaj 18.11.2021

ZMLaP ponúka na predaj ihličnaté drevo formou verejnej dražby.
Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 18.11.2021 na OM Rudinka – Kúty o 15,30 hod.,
Údaje o predmete dražby : OM Kúty :- ihličnaté drevo sm cca 250 m3 ,suché

  • Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby
  • Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM

Ponúkaná bude jedna cena za 1 m3 predávaného dreva.
Víťazí najvyššia ponúknutá cena. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP a potom
môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na
odvozné dĺžky alebo sortimenty.

Ing. Ján Ďurec