Aktuality

Prenájom pozemkov

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s.  Rudinka ponúka na prenájom pozemok,  časť parcely CKN 558/14 nad…

Dražby za rok 2021

Z dôvodu migrácie webového sídla nebudeme publikovať staré, už konané dražby jednotlivo, ale tieto publikujeme…

Dražby za roky 2020

Z dôvodu migrácie webového sídla nebudeme publikovať staré, už konané dražby jednotlivo, ale tieto publikujeme…