Aktuality

Prenájom pozemkov

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s.  Rudinka ponúka na prenájom pozemok,  časť parcely CKN 558/14 nad…