ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby.

Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa  07.02.2024 na OM  Rudinka – JRD – senník   o 15.00 hod.,

  1. Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo   smrek  čerstvý  cca  50  m3

smrek  suchý   cca   180 m3

borovica  cca 2 m3

spolu  cca 232 m3

  1. Po skončení tejto dražby bude druhá dražba na OM Kúty o cca 15,30 hod .

Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo  smrek čerstvý  cca  11 m3

Smrek suchý  cca    40 m3

Borovica cca  10 m3

Spolu  cca  61 m3

Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby

Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM.

Ponúkaná   cena za 1 m3 predávaného dreva  bude  anblok  (v celku)  za OM.

Víťazí najvyššia ponúknutá suma spolu za OM. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na OM na účet ZMLaP a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty. V prípade zistenia nezrovnalosti odberateľ ihneď zastaví odvoz dreva  a kontaktuje predsedu ZMLaP.

Ing. Ján Ďurec , predseda


drazba dreva 07.02.2024