ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby.
Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 23.3.2023 na OM Rudinka – Kúty o 16.00 hod.,

Údaje o predmete dražby :

  • ihličnaté drevo smrek čerstvý 69 m3
    smrek suchý 82 m3
    borovica 12 m3
    spolu 163 m3

Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby. Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM. Ponúkaná bude cena za 1 m3 predávaného dreva anblok (v celku).
Víťazí najvyššia ponúknutá suma spolu. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP
a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred
manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty.

Ing. Ján Ďurec , predseda


drazba dreva 23.3.2023