Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka

 

Vec : Ponuka dreva na predaj.

 

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby.

Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 26.8.2022 na OM  Rudinka – Kúty   o 15,00 hod.,

Údaje o predmete dražby :

– ihličnaté drevo   smrek  cca 210  m3  , z toho cca 70 % suché,  jedľa   cca 3 m3 , bor cca 4 m3

– listnaté drevo    buk  cca 2 m3

Spolu : cca 219 m3

 Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby

Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM.

Ponúkaná  bude  cena za 1 m3 predávaného dreva  anblok (v celku/

Víťazí najvyššia ponúknutá suma spolu. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty.

Ing. Ján Ďurec , predseda


drazba dreva 26.8.2022