V prípade, že chcete aby Vám boli pozvánky zasielané elektronickou podobou, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledujúceho formulára, ktorý zaznamená meno (Meno a priezvisko podielnika) a emailovú adresu, na ktorú budu zasielané elektronické pozvánky.

Prosíme uviesť MENO A PRIEZVISKO PODIELNIKA


Loading
Po zaslaní prvého e-mailu je potrebné ešte aktivovať túto službu prostredníctvom linku v tomto e-maily. Môže sa stať, že táto správa je priradená do SPAMU, preto skontrolujte aj SPAM.