Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s.  Rudinka ponúka na prenájom pozemok,  časť parcely CKN 558/14 nad parcelou CKN 560/7.

Výmera pozemku 360 m2, cena za 1 m2 je 0,05 € t.j. 18,00 € za rok.

==============================================================

Od 1.1.2023  Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka ponúka na prenájom oplotený pozemok CKN 189/2.

Výmera pozemku 350 m2, cena za 1 m2 je 0,05 € t.j. 17,50 € za rok .