Spoločenstvo uzatvorilo dňom 4.11.2013 zmluvu č.409/0373-0029/2013 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava  o poskytnutí dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.Predmetnou zmluvou bola spoločenstvu priznaná priama nenávratná neinvestičná dotácia vo výške 1 256.75 EUR. Účelom pomoci je prispieť k udržaniu a zlepšeniu stavu lesov a podporiť ich ekologické, ochranné a rekreačné funkcie.