ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby.
Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 6.7.2023 na OM Rudinka – Kúty o 15.00 hod.,
Údaje o predmete dražby:
ihličnaté drevo smrek čerstvý 50 m3
smrek suchý 136 m3
spolu 186 m3

Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby. Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM. Ponúkaná bude cena za 1 m3 predávaného dreva anblok (v celku). Víťazí najvyššia ponúknutá suma spolu. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty.

Ing. Ján Ďurec , predseda

Rudinka 2.7.2023

Dražba dreva 6.7..2023