Ponuka dreva na predaj.

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby.
Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 25.03.2024 na OM Rudinka – JRD – senník o 15.00 hod.,
1. Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo smrek čerstvý cca 43 m3
smrek suchý cca 147 m3
borovica cca 1 m3
spolu cca 191 m3
Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby. Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM.
Ponúkaná cena za 1 m3 predávaného dreva bude anblok (v celku) za OM. Víťazí najvyššia ponúknutá suma spolu za OM. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na OM na účet ZMLaP a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty. V prípade zistenia nezrovnalosti odberateľ ihneď zastaví odvoz dreva a kontaktuje predsedu ZMLaP.

Ing. Ján Ďurec , predseda


Dražba dreva 25.3.2024