ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby.
Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 6.3.2023 na OM Rudinka – JRD o 15,30 hod.,
Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo smrek cca 180 m3 , z toho cca 55 % suché

Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby
Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM.
Ponúkaná bude cena za 1 m3 predávaného dreva anblok (v celku/
Víťazí najvyššia ponúknutá suma spolu. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP
a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred
manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty.

Ing. Ján Ďurec , predseda

******************

Dražba dreva 6.3.2023