Zápisnice 2022

Zápisnica č.16 z 17.3.2022 Zápisnica č.17 z 22.6.2022 Zápisnica č.18 z 28.12.2022 Zápisnica č.19 z 01.03.2023

Zápisnice zo schôdzí výboru 2020 – 2021

Z dôvodu prehľadnosti nepublikujeme jednotlivé zápisnice osobitne, ale v spoločných príspevkoch. Zápisnica-č.11-z-29.1.2020 Zápisnica-č.12-z-22.7.2020 Zápisnica-č.13-z-02.9.2020 Zápisnica-č.14-z-19.5.2021 Zápisnica-č.15-z-29.9.2021

Zápisnice zo schôdzí výboru 2014 – 2019

Z dôvodu prehľadnosti nepublikujeme jednotlivé zápisnice osobitne, ale v spoločných príspevkoch. Zápisnice zo schôdzí výboru 2014 – 2019 na stiahnutie vo formáte *.ZIP