Ponuka dreva na predaj 26.8.2022

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka   Vec : Ponuka dreva na predaj.   ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 26.8.2022 na OM  Rudinka – Kúty   o 15,00 hod., Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo   smrek  cca 210  m3  , z toho cca 70 % suché,  jedľa  …

Prenájom pozemkov

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s.  Rudinka ponúka na prenájom pozemok,  časť parcely CKN 558/14 nad parcelou CKN 560/7. Výmera pozemku 360 m2, cena za 1 m2 je 0,05 € t.j. 18,00 € za rok. ============================================================== Od 1.1.2023  Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka ponúka na prenájom oplotený pozemok CKN 189/2. Výmera pozemku 350 m2, cena…

Zápisnice 2022

Zápisnica č.16 z 17.3.2022 Zápisnica č.17 z 22.6.2022 Zápisnica č.18 z 28.12.2022 Zápisnica č.19 z 01.03.2023