Ponuka dreva na predaj 23.3.2023

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 23.3.2023 na OM Rudinka – Kúty o 16.00 hod., Údaje o predmete dražby : ihličnaté drevo smrek čerstvý 69 m3 smrek suchý 82 m3 borovica 12 m3 spolu 163 m3 Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby. Draží sa drevo v celých dĺžkach…

Ponuka dreva na predaj (6.3.2023)

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 6.3.2023 na OM Rudinka – JRD o 15,30 hod., Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo smrek cca 180 m3 , z toho cca 55 % suché Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM.…

Dražba dreva v Rudinke dňa 13.2.2023 na OM Rudinka – JRD o 15,30 hod

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 13.2.2023 na OM Rudinka – JRD o 15,30 hod., Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo smrek cca 160 m3 , z toho cca 70 % suché Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM.…

Zhromaždenie členov ZMLaP p.s. Rudinka 2023

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 11. marca 2023 o 15,00 hod  zhromaždenie členov ZMLaP do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku…

Ponuka dreva na predaj 26.8.2022

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka   Vec : Ponuka dreva na predaj.   ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 26.8.2022 na OM  Rudinka – Kúty   o 15,00 hod., Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo   smrek  cca 210  m3  , z toho cca 70 % suché,  jedľa  …