Zhromaždenie členov ZMLaP p.s. Rudinka 2024

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 16. marca 2024 o 15:00 hod zhromaždenie členov ZMLaP do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa…

Ponuka dreva na predaj – 07.02.2024

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa  07.02.2024 na OM  Rudinka – JRD – senník   o 15.00 hod., Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo   smrek  čerstvý  cca  50  m3 smrek  suchý   cca   180 m3 borovica  cca 2 m3 spolu  cca 232 m3 Po skončení tejto dražby bude druhá…

Predaj podielov

Dávame do pozornosti predaj podielov. Viac sa dozviete na nasledujúcom odkaze: predaj podielov.

Ponuka dreva na predaj 6.7.2023

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 6.7.2023 na OM Rudinka – Kúty o 15.00 hod., Údaje o predmete dražby: ihličnaté drevo smrek čerstvý 50 m3 smrek suchý 136 m3 spolu 186 m3 Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby. Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM. Ponúkaná…

Ponuka dreva na predaj 23.3.2023

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 23.3.2023 na OM Rudinka – Kúty o 16.00 hod., Údaje o predmete dražby : ihličnaté drevo smrek čerstvý 69 m3 smrek suchý 82 m3 borovica 12 m3 spolu 163 m3 Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby. Draží sa drevo v celých dĺžkach…