Zhromaždenie členov ZMLaP p.s. Rudinka 2023

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 11. marca 2023 o 15,00 hod  zhromaždenie členov ZMLaP do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku…

Ponuka dreva na predaj 26.8.2022

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka   Vec : Ponuka dreva na predaj.   ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 26.8.2022 na OM  Rudinka – Kúty   o 15,00 hod., Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo   smrek  cca 210  m3  , z toho cca 70 % suché,  jedľa  …

Prenájom pozemkov

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s.  Rudinka ponúka na prenájom pozemok,  časť parcely CKN 558/14 nad parcelou CKN 560/7. Výmera pozemku 360 m2, cena za 1 m2 je 0,05 € t.j. 18,00 € za rok. ============================================================== Od 1.1.2023  Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka ponúka na prenájom oplotený pozemok CKN 189/2. Výmera pozemku 350 m2, cena…

Pripomienka konania valného zhromaždenia 9.4.2022

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p. s. Rudinka /ďalej ZMLaP/ oznamuje, že  dňa  9. apríla 2022 o 15,00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSoL Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku…