Zhromaždenie členov ZMLaP p.s. Rudinka 2024

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 16. marca 2024 o 15:00 hod zhromaždenie členov ZMLaP do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa…

Ponuka dreva na predaj – 07.02.2024

ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa  07.02.2024 na OM  Rudinka – JRD – senník   o 15.00 hod., Údaje o predmete dražby : – ihličnaté drevo   smrek  čerstvý  cca  50  m3 smrek  suchý   cca   180 m3 borovica  cca 2 m3 spolu  cca 232 m3 Po skončení tejto dražby bude druhá…