ontrola merania dreva 27.7. a 9.8. 2018

Kontrola merania č.3. Meranie sa uskutočnilo 27.7.2018 za prítomnosti 3 členov výboru a 2 členov DR na OM Kúty. Na OM sa nachádzalo 225,58 m3 dreva. Premerané bolo 27 ks , to je 13 % objemu dreva. Podľa číselníka dodávateľa bol objem meraných kusov 29,35 m3 a podľa nášho merania 29,46 m3. Rozdiel je 0,11 m3 ,…