Zhromaždenie členov ZMLaP p.s. Rudinka 2023

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 11. marca 2023 o 15,00 hod  zhromaždenie členov ZMLaP do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku…