ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby.

Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa  10.5.2024 na OM  Rudinka – JRD – senník   o 15.00 hod.,

Údaje o predmete dražby :

ihličnaté drevo   smrek  čerstvý  cca 37 m3

smrek  suchý cca 43 m3

borovica cca 2 m3

Listnaté drevo buk cca 8 m3

spolu  cca 90  m3

Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby

 

Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM. Ponúkaná cena za 1 m3 predávaného dreva  bude  anblok  (v celku)  za ihličnaté a samostatne za listnaté drevo.

Víťazí najvyššia ponúknutá suma spolu za OM. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na OM na účet ZMLaP a potom môže drevo odviezť. Drevo musí byť odvezené do 17.5.2024 – Požiadavka JRD. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty. V prípade zistenia nezrovnalosti odberateľ ihneď zastaví odvoz dreva  a kontaktuje predsedu ZMLaP.

Ing. Ján Ďurec , predseda


Dražba dreva 10.5.2024