Oznámenie o mieste a konaní valného zhromaždenia 17.7.2021

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p .s. Rudinka oznamuje, že dňa 17.júla 2021 o 15:00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14:30 do 15:00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku Správa dozornej…