Pripomienka konania valného zhromaždenia 9.4.2022

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p. s. Rudinka /ďalej ZMLaP/ oznamuje, že  dňa  9. apríla 2022 o 15,00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSoL Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku…

Zápisnice zo schôdzí výboru 2020 – 2021

Z dôvodu prehľadnosti nepublikujeme jednotlivé zápisnice osobitne, ale v spoločných príspevkoch. Zápisnica-č.11-z-29.1.2020 Zápisnica-č.12-z-22.7.2020 Zápisnica-č.13-z-02.9.2020 Zápisnica-č.14-z-19.5.2021 Zápisnica-č.15-z-29.9.2021

Zápisnice zo schôdzí výboru 2014 – 2019

Z dôvodu prehľadnosti nepublikujeme jednotlivé zápisnice osobitne, ale v spoločných príspevkoch. Zápisnice zo schôdzí výboru 2014 – 2019 na stiahnutie vo formáte *.ZIP