Oznámenie o mieste a konaní valného zhromaždenia 9.4.2022

Vec: Oznámenie o mieste a konaní  valného zhromaždenia     Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p. s. Rudinka /ďalej ZMLaP/ oznamuje, že                dňa  9. apríla 2022 o 15,00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení…

Ponuka dreva na predaj 21.03.2022

Vec : Ponuka dreva na predaj. ZMLaP ponúka na predaj ihličnaté drevo formou verejnej dražby. Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 21.3.2022 na OM  Rudinka – JRD  o 15,30 hod., Údaje o predmete dražby :   – ihličnaté drevo sm   cca 107  m3  , cca 26 % suché je   cca 33  m3  , Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby Draží sa drevo…