Kontrola merania dreva 10.7.2019

Kontrola merania dreva bola vykonaná dňa 10.7.2019 na OM Kúty za prítomnosti 4 členov výboru a 2 členov DR. Bolo tam sústredených 266 ks dreva s objemom 240,70 m3. Premeraných bolo 28 ks , t.j. 10,53 %. Podľa číselníka dreva dodávateľa bol objem premeraných kusov 29,84 m3 , podľa nášho merania bol objem premeraného dreva…