Zhromaždenie členov ZMLaP p.s. Rudinka 2024

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 16. marca 2024 o 15:00 hod zhromaždenie členov ZMLaP do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa…

Pripomienka konania valného zhromaždenia 9.4.2022

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p. s. Rudinka /ďalej ZMLaP/ oznamuje, že  dňa  9. apríla 2022 o 15,00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSoL Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku…

Oznámenie o mieste a konaní valného zhromaždenia 9.4.2022

Vec: Oznámenie o mieste a konaní  valného zhromaždenia     Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p. s. Rudinka /ďalej ZMLaP/ oznamuje, že                dňa  9. apríla 2022 o 15,00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14,30 do 15,00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení…

Oznámenie o mieste a konaní valného zhromaždenia 17.7.2021

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p .s. Rudinka oznamuje, že dňa 17.júla 2021 o 15:00 hod.  sa bude konať valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Rudinka. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14:30 do 15:00 hod. Program: Otvorenie a voľba pracovných komisií Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL Správa o finančnom hospodárení, RUZ, rozdelenie zisku Správa dozornej…