Kontrola merania č.3.

Meranie sa uskutočnilo 27.7.2018 za prítomnosti 3 členov výboru a 2 členov DR na OM Kúty. Na OM sa nachádzalo 225,58 m3 dreva.

Premerané bolo 27 ks , to je 13 % objemu dreva.

Podľa číselníka dodávateľa bol objem meraných kusov 29,35 m3 a podľa nášho merania 29,46 m3. Rozdiel je 0,11 m3 , t.j.  0,04 % , čo je prípustná odchýlka.

Kontrola merania č. 4

Meranie sa uskutočnilo 9.8.2018 za prítomnosti 5 členov výboru a 1 člena DR na OM Kúty, kde bolo sústredené 244,84 m3 dreva.

Premerané bolo 17 ks, to je 11,37 % objemu dreva.

Podľa číselníka dodávateľa bol objem meraných kusov 27,77 m3 a podľa nášho merania bolo 27,84 m3.  Rozdiel je 0,07 m3 , t.j. 0,25 %, čo je prípustná odchýlka.