Kontrola merania dreva bola vykonaná dňa 10.7.2019 na OM Kúty za prítomnosti 4 členov výboru a 2 členov DR.

Bolo tam sústredených 266 ks dreva s objemom 240,70 m3.

Premeraných bolo 28 ks , t.j. 10,53 %.

Podľa číselníka dreva dodávateľa bol objem premeraných kusov 29,84 m3 , podľa nášho merania bol objem

premeraného dreva 29,73 m3. Rozdiel 0,11 m3 bol v náš prospech. Odchýlka merania bola 0,37 %.