Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka

 

Vec : Ponuka dreva na predaj.

 

ZMLaP ponúka na predaj ihličnaté drevo formou verejnej dražby.

Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 27.1.2022 na OM  Rudinka – Kúty  o 15,30 hod.,

Údaje o predmete dražby :   – ihličnaté drevo sm   cca 250  m3  , cca 50 % čerstvé

–     Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby

  • Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM

Ponúkaná  bude jedna cena za 1 m3 predávaného dreva  amblok.

Víťazí najvyššia ponúknutá cena. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty.

Ing. Ján Ďurec , predseda Rudinka 20.1.2022


Dokument na stiahnutie