V prílohe je zverejnený návrh Zmluvy o založení spoločenstva, o ktorom budeme hlasovať na Zhromaždení 23.3.2019.

Nejedná sa o založenie nového spoločenstva, ale zosúladenie doterajšej Zmluvy s novelou zákona o pozemkových spoločenstvách.

Každý, kto chce niečo zmeniť alebo doplniť do tohto návrhu, nech svoj príspevok pošle na e-mailovu  adresu jan.durec@centrum.sk.


zmluva-o-zalozeni-spolocenstva-v-zneni-zak.-110_2018