Kontrola merania dreva č.2

Dňa 25.4.2018 bolo vykonané kontrolné meranie dreva na OM Kúty, kde bolo sústredené drevo v množstve 23,31 m3.

Kontrolného merania sa zúčastnili 5 členovia výboru a 2 členovia DR.

Spočítanie kusov: podľa dodávateľa bolo 19 ks, podľa kontroly 19 ks.

Kontrolným zmeraním dĺžky a hrúbky u 7 kusov t.j. 37 %  nebol zistený žiaden rozdiel medzi meraním dodávateľa a kontrolným meraním.