Dňa 7.3.2018 bolo uskutočnené kontrolné meranie dreva na odvoznom mieste Kúty a JRD Rudinka.

Kontrolného merania sa zúčastnili všetci členovia výboru a dvaja členovia dozornej rady.

Na OM Kúty:

Boli spočítané kusy : podľa dodávateľa prác 133 ks , podľa nášho spočítania 132 ks. Konštatovanie  komisie bolo, že 1 ks z tých krátkych bol privalený ostatným drevom..Drevo bolo v dlžkách od 6m po 35 m.

Meraním dlžky a hrúbky bolo premeraných 10% kusov. Pri 2 kusoch bola nadmiera väčšia o 0,5m. Pri ostatných kusoch neboli zistené rozdiely v meraní.

OM JRD Rudinka :

Počet kusov bol rovnaký 32 ks podľa dodávateľa aj podľa nášho počítania. . Kontrolným meraním dlžky a hrúbky neboli zistené rozdiely. Meraním bolo prekontrolovaných 12,5% kusov.

Na záver bolo konštatované, že meranie dreva dodávateľom  bolo vykonané správne.