ZMLaP ponúka na predaj kalamitné drevo formou verejnej dražby.
Dražba sa uskutoční v Rudinke dňa 7.4.2022 na OM Rudinka – JRD o 12,30 hod.,

Údaje o predmete dražby :

– ihličnaté drevo – smrek cca 76 m3 , z toho cca 72 % suché  – jedľa cca 25 m3
– listnaté drevo buk cca 6 m3
Spolu : cca 107 m3

Drevo je zo spracovanej kalamitnej ťažby
Draží sa drevo v celých dĺžkach ako je priblížené na OM.
Ponúkaná bude cena za 1 m3 predávaného dreva samostatne ihličnaté a samostatne listnaté drevo.
Víťazí najvyššia ponúknutá suma spolu. Vydražiteľ zloží peniaze za celý objem dreva na účet ZMLaP a potom môže drevo odviezť. Objem dreva je možné kontrolovať pred odvozom dreva a pred manipuláciou na odvozné dĺžky alebo sortimenty.

Ing. Ján Ďurec , predseda

 

Dokument na stiahnutie